Буферът

Буферът

Буферът е енергия на разтварянето, енергия на невидимата плътност

Тя  ни обгражда, която ни предпазва и ни дава един невидим щит, през който се преминава, но когато го има, усещането за него ни дава шанс да неутрализираме атаките на противника много по-лесно.

Има три вида буфер, доближаващи се до трите дистанции, но не задължително покриващи ги. Също така има буфер около всеки един от основните енергийни центрове – “Дан Тиен”, което ни дава шанс да ги задвижваме в различни посоки, ако е нужно, тоест – при атаката горе, горният енергиен буфер води и поддава, но долният атакува и балансира наред. Ако ни дърпат или хвърлят, то горният поддава, но долния в същото време балансира водейки назад.

Близкият буфер

Той отговаря за тялото, той го обвива и му дава шанс да остане прикрито енергийно, да поведе чуждата енергия извън него, да покрие енергията на удара, да я изхвърли в друга дистанция.

Средният буфер

Отговаря за сферата пред тялото и пред краката, от корпуса до пред мишниците. Там целта е да се усети щит от плътна енергийна преграда, който да даде възможност за ранно засичане на атаката, нейното поемане, водене и покриване. Това усещане дава възможност не да си преди или след атаката, а да си Във атаката, със атаката на противника. Все едно влизаш вътре в неговата кола, натискаш неговата газ през неговия крак и завиваш неговото кормило през неговите ръце… Получава се усещане за водна преграда, за преграда, която не може да бъде премината лесно, топка, която не може да бъде пробита или заобиколена.

Далечният буфер

Той е най-труден, защото той не свършва там, където е вашата ръка или крак, а преминава зад тялото на противника, там, където свършват неговите плешки. Усещането е, че все едно някой те контролира зад гърба, че не натискаш напред, а го контролираш с мисъл и енергията на буфера, насочвайки го където решиш. Ръцете са пред вас, залепени за ръцете на противника, но вие, пускайки големия буфер, го контролирате и насочвате в желаната от вас посока.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *