Влизане в състоянието

Влизане в състоянието

Състоянието се включва

То активира всички усещания, цялото тяло става едно, тогава и принципите, за които се говори, често само се говори и пише, се включват и проявяват, а ситуацията, тоест, външното въздействие на противника, се включва към тялото и то реагира спонтанно, понякога даже изненадващо, и ако се успее да се поддържа това състояние, да се контролира, да се задържи за по-дълго време, вече имаме идеята за Go with the Flow

Когато имаме добър учител, той ни включва в това Състояние, настройва ни да сме там и нещата се получават лесно, сякаш нещо ни води към правилното разбиране и тренировка.

Това е и вътрешният път – чрез постигане на Състоянието, може да се говори за разбиране, движение и повторение, повторения на усещането, проявени чрез тялото.

Невъзможно е да се тръгне по външния път – чрез повторения на тялото или повишаване на разбирането на мозъка да се достигне до това Състояние.

Мозъкът разбира това, което разбира, даже и да промени разбирането си, той работи на принципа – това е като…., но ако се намеси усещането, мозъкът спира да мисли и тогава имаме ново преживяване. Отпада идеята за сравнение – а, това е като, и се създава ново състояние, водещо до вътрешната промяна и усещане – а, това ли било…

Разбиране чрез усещане, а не усещане чрез разбиране!

Тялото чрез повторения не може да достигне до това вътрешно състояние, а само да повиши физическите измерения на тялото.

Затова, като можем да се включим към Състоянието, тогава тялото трябва да повтаря, за да свикне да се свързва с този тип енергия на Състоянието, да започне да я проявява, да я изразява навън в различни ситуации.

 

Автор: Станислав Багалев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *