Връзка и липса на връзка

Връзка и липса на връзка

Знание, тренировка, практика

 

Всяка стъпка е важна, но тя не води задължително до следващата. Не означава, че един уличен боец ще може да стане най-добрия преподавател, търпелив, знаещ, и винаги изпълнен с могивация и нови упражнения. Това не означава, че знаещия, не може да каже, да напише или да сподели своите мисли. Това не значи, че трениращият трябва само да се поти и да повтаря, без да пита и да се замисля, или да прави нещата винаги по един и същи начин, без да потренира и по-свободно с различни хора.

Всички тези елементи са свързани, но и не са свързани.

Едното вoди до другото, но може да има невидими пречки, котито да не могат да бъдат пресечени.

Затова, вие сами решавате как, какво и кога го искате. Но не забравяйте, хората витаги искат това, което нямат, никой не иска това, което има. А то често е най-ценното ни нещо сега и тук.

Не губете всичко, защото искате да имате само това, което нямате, но и не спирайте да търсите това, което искате.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *