Втори принцип 动中求静 Dong zhong qiu jing 1/2

Втори принцип 动中求静 Dong zhong qiu jing 1/2

Търси покоя в движението

动中求静
Dong zhong qiu jing

dong движение;

zhong – в, във; център;

qiu – търся; стремя се към; изисква;

jing покой, спокоен

 

Ци потъва в Дантиен (气沉丹田, Qi chen Dantian). Съществуват много обяснения, свързани с китайската дума Ци. Но що се отнася до здравето и практикуването на Тайдзицюан, Ци се обяснява по следния начин: една от разновидностите на Ци е “Юан Ци” (Изначална Ци) – първичната предшестваща раждането Ци, която наследяваме от родителите си. Друга разновидност на Ци е диханието. При практикуването на Тайдзицюан, първичната Ци потъва надолу, а Ци (диханието) тече плавно. Изискването в Тайдзицюан е Ци да потъне в Дантиен, а дишането да е плавно и леко. Нека вашата Юан Ци да потъне в Дантиен. Нека дишането ви е плавно и леко – тогава вашите движения в Тайдзицюан също ще са плавни и удобни.

Нека ви припомня отново, че всичко това трябва да се изпълнява по възможно най-естествен начин. Съчетаването на дишането с движенията, то също трябва да е естествено. Например, когато аз правя “фадзин” (освобождавам енергия и удрям), никога не бих вдишал при блъскане или при удар напред. Вдишването при движение напред е безсмислено, не протича плавно. Ако потъвам надолу, не мога да вдишвам в същото време. Вдишването и потъването не се съчетават добре. Неестествено е и ако извършвам движение нагоре, придружено с издишване.

Така, че съчетаването на движенията с дишането трябва да е съобразено с естеството на движенията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *