Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 3

Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 3

ДБ: Нека да поговорим относно начините, чрез които можем да запазим интереса на начинаещите Когато учих в Хонконг, учителят ми каза, че новите движения трябва да се повторят поне десет пъти преди да могат да бъдат осъзнати. Трябва да се повтарят отново и отново. Според твоя опит в ученето и преподаването в Китай, така ли се прави? Ученикът така ли придобива увереност, чрез постоянни повторения?

ЯД: Аз бих казал, че Тайдзицюан има много дълбока теоретична основа. Движенията сами по себе си, когато повтаряте нещо отново и отново, могат да станат скучни. Няма значение кой ги учи, дори и на мен ми се случва! Важното е да разберете вътрешното значение, за да откриете нови неща. Да правите красиви движения според стандарта не е достатъчно. Всеки е различен: някои учат бързо, други бавно. Вярвам, че ако правите само движенията, концентрирайки се само да поправяте грешките на учениците, те се обезкуражават. Струва им се, че никога няма да ги направят правилно.

ДБ: Твърде много повторения и корекции могат да станат проблем?

ЯД: Точно така.

ДБ: Как да накараме начинаещите да напредват, като придаваме смисъл на движенията?

ЯД: Да.

ДБ: Кое точно е най-важно за начинаещите?

ЯД: Най-големият проблем на начинаещите е основата.

ДБ: Физическата основа, работата и позициите на краката?

ЯД: Точно така. Трябва да тренирате тази основа, без да я правите скучна. Докато правите това, трябва да им кажете какво трябва да усетят. Нека сами да открият какво е вътрешното усещане. Същите движения, но всеки път говорете малко по-различно, за да правят едно и също нещо, но с различно усещане.

ДБ: Значи поставяш основа и градиш върху нея различни пластове от значение, така че повторението да не става механично.

ЯД: Точно така. Когато те работят върху основата си, в същото време ще учат и началната теория, това ще задържи интереса им. Само коригиране на позициите на ръцете или на раменете, например, не е достатъчно, за да поддържа интереса на трениращите.

ДБ: Поправките трябва да се правят внимателно, не винаги с отрицание, „не прави това“ и точно това ми харесва в метода на преподаване на теб и дядо ти. Вие често казвате: „Опитай така.“ Начинаещите трябва да бъдат убедени, че ще могат да се научат.

ЯД: Всеки учител трябва да е чувствителен спрямо учениците си; трябва да познае по лицата им, дали им е интересно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *