Китай – отвъд познатото, пътепис на Станислав Багалев Част 4

Китай – отвъд познатото, пътепис на Станислав Багалев Част 4

31 юли

Видяхме осмото чудо на света! Теракотената армия на китайския император Цин ШъХуанди.

По мащаб тази идея за погребение и за изпращане в отвъдния свят няма равна на себе си. Представете си нещо като тепетата в Пловдив, но това направено от човешка ръка и там заровена цяла армия от фигури на войници, които са над осем хиляди, петстотин коня, триста колесници и отделно има няколко неразкорани гроба, където се работи, защото все още не е измислена технология как да се запазят цветовете на войниците, защото цветът изчезва на въздух. А в най-голямата част, подземният императорски дворец, където има цял град, даже с реки и небе, не е разкопан, а е една могила, която се вижда от километри…мащабът е умопомрачаващ, а красотата и изяществото на работата на скулпторите е пленителна.

Няма двама еднакви войника, всеки има различен детайл, различна глава и различна физиономия. Направени са по два метра, за да всяват респект и в задгробния живот императора да има най-голямата и силна армия. Като жертви са убити над три хиляди девственици, които да съпроводят императора в задгробния живот, пожалени са само тези, които са имали деца от него…

Императорът който обединява Китай

Това е императорът, който обединява Китай, иначе той щеше да прилича на Европа – отделни държави с различен език.Въвел е единната писменост, единната валута, общи закони, за да има единна държава. Негов приятел, който не е смеел да го атакува, докато е бил жив, четири години след смъртта му, влиза в гробницата и счупва всички войници, опожарява всички и разрушава каквото може, от страх, че тази армия ще го застигне и в задгробния живот, и че името на императора ще е вечно…. Колко прозаично и човешко, след уникалността на мащаба на строителството…но всичко това е намерено през 1975 година от трима селяни, които викат властите и така се открива тази гробница. Археолозите и реставраторите залепват парче по парче цялата армия, като за работата по един войник отнема до два месеца труд, а и все още видяхме, това да продължава…

Сила и Величие

Дъхът ни спира пред уникалността и забележителността на идеята, от мащаба на строителството, от силата на идеята. Величие, спиращо дъха, разумът не може да побере какво вижда…едно хале с размерите на летище!, в което в окопи са строени хиляди войници, застинали и готови за бой…Изтръпвам като си го помисля и спомня, а да го преживееш и усетиш е магия, която не се забравя….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *