ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ

Общ курс, подходящ за всякакви професии и групи

Курсът включва:

Общи положения и запознаване с идеята и философските основи на Тай чи;

Усещане на енергията;

Работа с енергия;

Упражнения за структура на тялото, позиция, свързаност;

Бутащи ръце – кръгове, усет, следване и водене на енергията на противник;

Ключово-захватни техники, като идея за самозащита;

Упражнения за баланс на тяло и психика.

Упражнения за здраве и кондиция