ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕНИДЖЪРИ

За мениджъри, служители и сътрудници в корпоративния бизнес

Движение, енергия и баланс

 

Едночасова динамична тренировка, с цел подобряване на усещането на тялото, усещането на центрираност и баланс, както методи за водене, следване и манипулация на енергията

Две части на заниманието:

 

Част 1

Общи положения и запознаване с идеята и философските основи на Тай чи;

Упражнения за структура на тялото, позиция, свързаност;

Запознаване с основни кръгове на движение;

Усещане на енергията

 

Част 2

Идея за точка на контакт, водене на енергията, манипулиране на силата

Упражнения за баланс на тяло и психика.

Упражнения за здраве и кондиция.