ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

Курс за мениджъри, служители и сътрудници в корпоративния бизнес и държавни и общински учреждения

Курсът включва:

Общи положения и запознаване с идеята и философските основи на Тай чи;

Усещане на енергията;

Упражнения за структура на тялото, позиция, свързаност;

Запознаване с основни кръгове на движение;

Идея за бутащи ръце – усет, следване и водене на противник;

Ключово-захватни техники, като идея за самозащита;

Упражнения за баланс на тяло и психика.

Упражнения за здраве и кондиция.