Очите

Очите

Говорейки за главата, трябва да споменем и очите. Изискването за очите е да гледат право напред.

Например, ако изпълнявам Да почистиш дясно коляно и да усучеш стъпка с дясната си ръка, очите ми гледат право напред в посоката, в която ръката нанася удар. Ако ръката се изнася встрани, очите естествено следват нейното движение.

В движението като Игла на дъното на морето, при което ръката сочи надолу, очите също гледат надолу. Така при всяко движение – напред, настрани, нагоре, или надолу – очите винаги следват посоката на движението на водещата ръка.

Най-общо казано, очите трябва да гледат напред. Това обаче не означава, че трябва да гледаме втренчено в пространството пред нас. Погледът не бива да е застинал и безжизнен. Необходимо е да се чувства известна промяна в израза на очите при смяна на движенията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *