Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 4

Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 4

ДБ: Как поддържаш интереса на учениците?

ЯД: Ако хората се отегчат от движенията, аз обяснявам теорията. От една поправена грешка аз им казвам, защо не искат да правят така. Като добавим тази информация, ние можем да се разпрострем върху други движения, в които се среща същата грешка. Знаеш ли, аз не правя много корекции с новите ученици. Освен ако вече не са били при мен от известно време, обикновено не ги докосвам.

ДБ: Защо не?

ЯД: Някои хора обичат да бъдат докосвани, други не. Преди да ги опозная, някои хора се срамуват.

ДБ: Нека да обобщим тази част от нашия разговор за начинаещите: учителят трябва да бъде внимателен и учениците търпеливи. Когато новакът се обезкуражи, обърка се и поиска да се откаже, какво можем да сторим, за да им помогнем?

ЯД: Всеки има своя собствена индивидуалност. Не можем да очакваме всеки да бъде доволен от едно и също упражнение. Ако те решат, че не е подходящо за тях, не можете да ги разубедите. А тези, които все още не са решили, трябва да окуражите. Как? Всъщност това става като ангажирате ума им. Обяснете им ясно какъв вид Тайдзицюан учат и какви са ползите от него. Тайдзицюан е много интересно от философска гледна точка и теорията му е свързана с това. Винаги ще можете да говорите по тази тема. Така че, не само движението е важно, но и вътрешното усещане.

ДБ: Колко време трае началния процес? Нашата програма го предвижда като период от 2 до 3 години. Някои хора мислят, че осем месеца или година са достатъчни. Защо трябва да стоим по-дълго на началното ниво?

ЯД: Имате нужда от повече време, защото обикновено виждам, че хората не тренират достатъчно.

ДБ: Колко е достатъчно да се тренира?

ЯД: Ян Чънфу го е казал много ясно: всеки ден тренирай по седем пъти. Нямаме толкова много време, но ако хората успеят да вложат половин, един час в тренировки всеки ден ще е добре. Усещането идва от всекидневните ви тренировки, вие имате времето и имате движенията. Ако не работите така, няма да познавате достатъчно добре движенията и няма да постигнете усещането за тях.

ДБ: Нека да обясним това усещане. Какво имаш предвид?

ЯД: Различните нива имат различно усещане.

ДБ: А какво ще кажеш за началното ниво?

ЯД: При началното ниво, всъщност нямаш нищо, зает си с движенията и се опитваш да ги координираш с принципите. Дори и докато правите тези неща, това все още няма да е Тайдзицюан, само упражняване на движения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *