Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 5

Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 5

ДБ: Какво е Дао на усещането за Тайдзи?

ЯД: Тези усещания обикновено започват в началото на втората година от тренировките, разбира се всяка школа може да е различна. При мен отнема около година да завършим формата, понякога година и половина.

ДБ: След година и половина, какво имаш предвид под усещането, което води ученика към развитие?

ЯД: След този период ние не се концентрираме само върху движенията, но и върху начините за преход от външно към вътрешно, което означава, че вие би трябвало постепенно да усещате как стават Ин/Ян промените: от пред назад, ляво на дясно, не само външно, но и заедно с вътрешните движения. Това отнема време. Всъщност това ще правите през целия си живот! В началото движенията ви може да са квадратни или ъгловати и стегнати, постепенно, постепенно те стават по-меки и плавни.

ДБ: След две години тренировки трябва да усещаме омекотяване, как движенията стават по-закръглени, по-отпуснати и плавни?

ЯД: В началото всеки е прекалено твърд и стегнат, може да си мислите, че не сте, но се огледайте, всички имаме същия проблем. Това е като да имате остри ръбове и ако вземете шкурка и постепенно, постепенно ще ги закръглите и изгладите. Отнема време. Колкото повече го правите, толкова повече ще го усетите и ще стане по-интересно.

ДБ: За мен това е най-привлекателната черта на дългосрочните Тайдзи тренировки. Колкото повече се усещаш отпуснат и плавен, толкова повече ти се иска да тренираш.

ЯД: Точно така! Всеки ден имате нови усещания.

ДБ: Нека да поговорим относно това, което търсиш в учениците от 4 до 7 години от секцията за тренировки за напреднали според програмата ни.

ЯД: След като изпитате тези усещания и тренирате всеки ден, те остават във вас. Трябва да разберете енергията и как тя работи. Трябва да знаете как отпускането обединява енергията на тялото, особено докато правите бутащи ръце. Ако не се отпуснете, ако не се забравите, ако се концентрирате твърде много върху това как точно да направите движенията, тогава сте стегнати. На този етап новите техники в тренировките, особено бутащите ръце, могат да ви помогнат, като изпитат усещанията ви.

ДБ: Според Дао на изучаването на Тайдзи в определен момент имаме нужда от контакт с партньор?

ЯД: Докато учим Тайдзи имаме два процеса. Единият е придобиването на технически умения, а другият е тяхното прилагане, тяхното съживяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *