Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 7

Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 7

ДБ: Когато говорим за този непрекъснат поток от енергия от краката към крайниците, как можем да помогнем на хората да го разберат?

ЯД: Мисля, че първо учителят трябва да го разбере. Познавам много учители, които все още не са изяснили този момент в практиката си. Често те насилват енергията. Би ли застанал в задна позиция?

ДБ: Точно сега?

(Тук Ян лаошъ ме помоли да стана и да изпълня проста промяна от задна в предна позиция. Чувствайки се малко като пословичното агне водено на заколение, направих обикновена задна позиция и преместих тежестта си напред. Деликатно, но твърдо той ми предложи критиката в следващото си изказване. После се изправи и когато се пренесе напред, почти се виждаше как енергията му се изливаше от задния крак в предния и много плавен натиск назад от предния крак, поддържащ движението му. След това направи серия от Фадзин (експлозивна енергия) от статичната позиция, потъвайки и вкоренявайки се мигновено, докато енергията се освобождаваше напред, сякаш сядаше върху стол. Трансформацията от плавна до експлозивна енергия беше като светкавица!)

ЯД: Да, как правиш задна позиция? Как я вкореняваш? Направи стъпка, давай. Всъщност при това вкореняване усещам, че ти не се вкореняваш наистина.

ДБ: Как така?

ЯД: Много твърдо, не достатъчно отпуснато. Трябва да бутаме отзад и да поддържаме отпред. Това е основният начин. Но как да използваме бутане и поддържане? Всъщност, много хора правят това с твърда енергия и така неутрализират движението напред. В този случай използвате поддържащата енергия от предния крак срещу себе си. Това не е естествено движение. Трябва да пренесете тежестта си по-гладко, използвайки плавно предвижване на енергията. Когато направите експлозия на енергията се вижда, че тук изглежда като сядане, тогава имаме вкореняване. Как ученикът да разбере това? Не можете само да кажете: „бутни и поддържай, бутни и поддържай“. Трябва да вземете това усещане от бутащите ръце и да го пренесете в тренировката на формата. Отпуснете се, използвайте енергията естествено.

ДБ: Искам да те попитам каква е ролята на тренировките с оръжие като част от Дао на изучаването на Тайдзи.

ЯД: Всъщност, след като научите бутащите ръце, бих казал, че оръжията са само част от тялото. Използвате същото отпускане, същото естествено движение.

ДБ: Каква е правилната последователност според традиционното обучение? Първо учим, дългата форма, бутащи ръце и после оръжията?

ЯД: Да, всъщност най-важните две части са формата и бутащите ръце.

ДБ: Вие бихте препоръчали да започнем първо с бутащи ръце и после с формите с оръжие?

ЯД: Това е традиционният начин. От изучаването на тези два метода вие получавате повече разбиране за Тайдзицюан. Да учите оръжията без да разбирате енергията – това са само външни движения. Обаче хората имат различни цели, например да правят красиви движения с оръжията. Не можем да ги задължим да учат бутащи ръце. Днешният Тайдзицюан не е фокусиран само върху бойните елементи. Той се използва по различни начини за различни цели. Всичко зависи от вашите интереси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *