Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 1

Разговор с Майстор Ян Дзюн, Глава на фамилията Ян, Част 1

Според теорията на Тайдзицюан, процесът на обучение и запомнянето на техниките е Ин, съживяването им чрез бутащи ръце е Ян. Книгата на Ян Чънфу говори така за този Ин/Ян процес: тялото ви запомня техниките, а бутащите ръце ги активират за живата им употреба. Тайдзицюан не е само в заучаването на формата, това е само половината, добрият практикуващ Тайдзи винаги обединява Ин и Ян. Това е Дао на изучаването на Тайдзи.

Дейв Барет: Искам да започна разговора ни относно изучаването на Тайдзи като Ви попитам за значението на етиката и уважението в учебния процес.

Ян Дзюн: В Китай имаме поговорка, която казва, че “дъ” или моралът (б. прев. – авторът има предвид “морал” като част от ценностите) идва в началото. Уважението се печели не чрез технически умения, а чрез етично поведение. Техниките на Ян Чънфу например, са били добри, но неговият успех се е основавал на характера му. Той е бил благ и уравновесен и това му е спечелило много последователи. Дядо ми /Ян Джъндуо/ е много уважаван също поради моралното си държание и начина, по който той се отнася с другите хора, практикуващи бойни изкуства.

ДБ: Ако погледнем от другата страна, това не е ли качество, което ученикът също трябва да притежава?

ЯД: Разбира се. Искам хората, които учат Тайдзицюан, да се съсредоточават не само върху заучаването на техники, първо трябва да имате стабилно, уравновесено съзнание и спокоен характер. Не сме говорили много за това, защото, когато за пръв път започнах да преподавам, не исках да принуждавам хората да учат по китайските методи.

ДБ: Нека първо да изясним, че това е специално качество на личността: трябва да си със спокоен характер, търпелив и добър. Това има ли други аспекти, които могат да помогнат на ученика да постигне успех.

ЯД: Да, всъщност в Китай ние говорим за “Дао”. Как би го превел ти?

ДБ: Дао означава път, естествения път.

ЯД: Всяко нещо има своето Дао, готвенето си има Дао на готвенето, бизнесът си има Дао на бизнеса. Ние имаме Дао на бойните изкуства. Нашата фамилия уважава всички хора, занимаващи се с бойни изкуства заради времето и усърдната работа, която са вложили в развиването на уменията си. По същия начин ние уважаваме другите Тайдзи стилове и фамилии. Това е прост пример. Не искам да насилвам Източната култура върху Западните хора, но постепенно хората трябва да разберат какво е Дао на бойните изкуства, а не само да заучават техниките. Ние казваме, че умението ти зависи не само от техничността, а и от това доколко разбираш това Дао.

ДБ: Това е важен елемент в дългосрочния успех на обучението и отношението на ученика трябва да отразява това разбиране?

ЯД: Знаеш ли, мисля си, че трябва да говорим с начинаещите ученици за тези елементи от уважението, например когато започваме тренировката с поздрав. Можем да започнем с това и постепенно да въвеждаме тези културни елементи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *