Стилове в Тай Чи

Стилове в Тай Чи

Най-известни стилове са Чън, Ян, У, Уу, Ли, Джаобао, Сун, които носят имената на фамилиите, в които те първоначално започват да се практикуват.

От тези стилове най-популярен е стилът Ян, който се практикува от милиони хора, и се отличава с плавни движения. Използва се повече за медитация, но не бива да се пренебрегват бойните му аспекти. В средата на 19 век ученик във фамилията Чън е Ян Лучан – патриархът на т. нар. стил Ян, на базата на който възникват по-късните У и Уу.

През 17 век става известен бойният стил на фамилията Чън от селото Чъндзягоу, наследила традицията от по-древни предания. Чън стил се отличава с използването на по-експлозивна сила фа дзин и е изграден изцяло върху принципите на Чан съ дзин (“Енергия на копринената нишка”). Движенията са спираловидни.

Въпреки различията си, всички стилове са подчинени на едни и същи принципи на формата.

 

Източник: wikipedia

Стилове

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *