Сферичността на квадрата

Сферичността на квадрата

Когато тренираме  трябва да разберем, усетим и приложим някои основни идеи, които да ни дадат по-ясна цел, по време на практиката.

Да започнем с усещането за точка, центрираност и баланс.

Точка

Ако погледнем отгоре човешкото тяло, в основата си то се държи на гръбнакът, а той, погледнат отгоре, не се вижда като права, а като точка, ако е подреден правилно. Затова и концентрацията ни в началото е във върха на главата, в горната основна точка, която ни свързва с небето.

Представяме си другата основна точка, в основата на гръбнака, или в опашната кост. Прокарваме мислена линия, изправяме я, и върху тази мислена линия, започваме да строим периферията. Гръбнакът е прав, затова и в него има идеята за Ин и Ян, за протягане нагоре, и за вкореняване надолу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *