Философия

Философия

Китайската култура се основава на И-Дзин (I-Ching) и на различни философски школи.

Тайдзи (като едно цяло) произлиза от Удзи (пълната празнота/абсолютното нищо).

Тайдзи е изворът на динамичните и статичните състояния и се дели на две – Ин (Yin) и Ян (Yang).

Когато има движение, Ин и Ян се разделят. Когато няма движение, Ин и Ян стават едно.

Ву Шен (Wu Sheng) са 5-те елемента/принципа. 5-те елемента са: огън, вода, метал, дърво и земя.  Всички те се зараждат, контролират и балансират един друг.

Земята се подхранва от огъня

Металът се създава от земята

Металът се разтваря, за да подхрани водата

Водата захранва дървото

Дървото подхранва огъня

Водата загася огъня

Огънят отслабва метала

Металът сече дървото

Дървото удържа (ограничава) земята

Земята задържа (спира) водата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *