Тренировка и упражнения

Тренировка и упражнения

Тук е ключът в превръщането на знанията в елементарни умения

Да усещаме тялото си в пространството, да имаме координация, баланс, усет за дистанция, за техника, за тайминг, за тренировка с ръце, крака, лакти, колена, ключове, захвати, хвърляния, бой на земя, работа оръжия.

Тренировка

Да знаеш, не е достатъчно, важно е да може тялото, а това се оказва не-лесен и дълъг процес

Тялото често прави неща, които ние не искаме от него, или не можем да контролираме в пълната им сила, съобразно нашите знания. Често тялото започва да се тренира почти отначало, даже под нулата, за да се изгради наново връзката между знанията, тоест мозъка, и тялото, да се свържат двете полукълба, отговарящи за различните части на тялото, и това да се случва в добре координиран синхрон.

Тренировка

Понякога хората са тренирали нещо

То е създало у тях предварителна връзка между мозъка и тялото и когато те се опитат да го прехвърлят в новите си занимания, се оказва проблем. Например – ако сте тренирали фитнес, вие сте свикнали да изолирате дадена мускулна група, за да я тренирате, често това са красивите мускули, които се свиват и ставайки големи, те са красиви за другите. Но в бойните изкуства не се тренира отделна мускулна група, а се търси обединение на тялото, не се използват мускулите, които дърпат, а тези, които бутат. Това е съпроводено и с допълнителното умение да контролирате стягането и отпускането на групи мускули, които, ако вие сте се научили да стягане, няма как в движение и стрес да ги отпуснете и те да действат. Затова често този тип хора се оказват в странна дилема – защо имам мускули, които не ме слушат и не мога да ползвам?

Тренировка

За постигането на контрол над мускулите, съобразно ситуацията на атака и защита отново има упражнения

Тези упражнения са както самостоятелни, с различни уреди, така и с партньор, който ни помага да тренираме и да усещаме дали сме на прав път. Защото уредът не ни казва дали правим нещата добре, дървеният манекен не охка, но и не ви насочва.

Тук е и важно да отбележим, че за добри знания е нужен добър учител, но за добра тренировка е важен добрият спаринг партньор.

Тренировка

Спаринг партньорът ви не ви учи

Той ви дава възможността да оттренирате знанията Да ги превърнете в умения, които стават част от подсъзнанието. Тук важен е делът на повторението, на работата в детайл, на тренирането на лявата и дясната част на тялото, на координацията на елементите, усета за пространство- дистанция, време – тайминг, както и на тренирането на важните физически качества – сила, бързина, гъвкавост, издържливост и координация.

Тренировка

По време не тези тренировки, които често са с предвидими упражнения и програми, знанието бавно, но сигурно се превръща в умение чрез тренировка.

Затова тук може да се говори и са степен на овладяване на упражненията. Което може да е различно от степента на знание за тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *