Тренировка чрез усещане

Тренировка чрез усещане

Има още един метод за тренировка, който е право в целта

Този метод се преподава само от определени учители и то само и често във фамилията на даден стил и той е – тренировка чрез усещане.

Усещането е метод за въздействие върху усещанията на другия, който иска да се научи. И идеята е да се усети усещането и да се повтори усещането.

За да се случи това мозъкът трябва де е в едно особено „състояние“, което активира и поддържа това усещане. При повечето хора е доста трудно да се достигне до това състояние, защото то трябва да се намери в мозъка, да се открие кой е този център, който го включва, създава и поддържа. Това състояние е ключът, към усещането, което води до истинското разбиране и тренировка. Това състояние може да се открие чрез практикуване на самостоятелните форми, но не тяхното научаване и повторение, а свързването им с този център на състоянието….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *