Трите съкровища на човешкото тяло

Трите съкровища на човешкото тяло

Дзин (същност, есенция) – Дзин е основния компонент на човешкото тяло и служи за основа на жизнената активност. Това е което приемаме от храната, слънцето, луната. В двойката Дзин\Чи дзин е Ин.

Чи (жизнена енергия) – Значението на Чи е просто живот!  Животът съществува заради съсредоточаването (концентрирането) на Чи, а смъртта е следствие на разпръсването и. Това е движещата сила на дейността в човешкото тяло. Чи присъства заедно с Джин. Където има Чи, има и Джин. Където има Джин, трябва да има и Чи. Чи е енергия. В двойката Дзин/Чи – Чи е Ян.

Шен (Дух) – Шен произлиза от Дзин и Чи, и има материална база (Дзин+Ци=Шен). Шен е външното изразяване на съвместната работа на Дзин и Чи.  Където Чи е силно, ще има Шен. Където Чи липсва, Шен ще отслабне. Шен се движи заедно с Дзин и Чи.  Същността на Шен се изразява във външността на тялото. Чрез следване на десетте основни принципа на Ян фамили тай чи чуан, вътрешното тяло се разхлабва и отварянето му допуска жизнената енергия да се образува и нарастне. Духът (шен) идва от сърцето и се изразява през очите. Трябва да използвате вашето внимание и концентрация за да помогнете на духа да израсте.

„Натрупвайте Шен, за да развиете Чи 

Натрупвайте Чи, за да развиете Дзин 

Пречиствайте Дзин, докато се превърне в Чи 

Пречиствайте Чи, докато се превърне в Шен

Пречиствайте Шен до постигане на празнота 

Това е начинът да засилите, увеличите и укрепите Дзин, Чи и Шен на тялото“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *