Умения под стрес

Умения под стрес

Какво можем под стрес?

В началото, всичко това, което знаете, което можете в нормална и позната обстановка, подложено на стрес, сякаш се изпарява, вие ставате други, все едно нищо не сте правили досега. Сякаш сте малкото дете, което е започнало да тренира и се усеща също толкова беззащитно, както в началото.

Стрес

Тестване на научените техники

Затова е нужно техниката, която се тренира, след като е постигнато едно нормално ниво на овладяване, да се тества в стрес дали работи за вас. Тоест, дали умението е станало част от вашето подсъзнание, а не от вашето съзнание, защо по време на стрес, процесите в мозъка протичат по друг начин и съзнанието не може да обработи цялата тази информация. Затова се включва и подсъзнанието, което дава усещането за забавяне на времето, не защощто то се забавя, а защото мозъка запова да работи на големи обороти и информацията, която виждате е повече.

Стрес

Знанията не са умения

Това, че имате задълбочени знания, в даденото бойно изкуство, че сте чели доста книги, списания, можете да говорите свободно за темата, не означава автоматично, че имате тези умения, да го направите така, както би ви се искало. Даже и да подобрите вашето умение с многогодишни тренировки, това отново не води задължително до адекватна реакция по време на стрес.

Стрес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *