Фирмено обучение на Knauf Insulation

Фирмено обучение на Knauf Insulation

Knauf

Девин 16.11.2018

Представена бе лекция и демонстрация на тема Движение, енергия и баланс.

Участие взеха над 20 управители и мениджъри на компании, свързани със строителството от цялата страна.

Интересът към презентацията бе голям, като всички се включиха и в практиките. Отзивите на всички, взели участие, бе силно положителен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *