Grades

Организацията на Ян фамилен стил Тай Чи Цюан създава системата си за рангове и я проектира да координира развитието си с тази на Китайската система за рангове в бойните изкуства. Компонентите на системата за ранговете се използват в като допълващи се с програмата за сертификация на инструктори в Ян фамилен стил на Тай Чи Цюан. Целта е да системата да допринесе за световното развитие на Тай Чи Цюан.

Цел на системата за рангове на  Ян фамилен стил Тай Чи Цюан

 • Насърчаване на практикуващите Ян фамилен стил да разширят разбирането и оценяването на изкуството;
 • Осигуряване на средство за оценка на професионалната подготовка като умения и знания на членовете на Ян фамилен стил Тай Чи Цюан;
 • Създаване на стандарти за обучение и оценка за съдиите от Ян фамилен стил Тай Чи Цюан;
 • Осигуряване на стандарт за умения и знания за кандидатите за инструктори в Ян фамилен стил Тай Чи Цюан;
 • Да подпомага за постигане на целите и функциите асоциираните инструктори и стандартизация на Асоциацията;
 • Да презентира ползите и да съдейства за разширяване на влиянието на Ян фамилен стил Тай Чи Цюан;
 • Да допринася за бъдещото развитие на Тай Чи Цюан и на Ян фамилен стил.

 

Ред на ранговете

В рамките на системата за класиране, има два вида рангове. Дзие (подготвителни) рангове и Дуан (класически) рангове.

 

Дзие рангове

Дзие ранговете са встъпително ниво на класиране.  В сравнение с Дуан ранга, изпитите за Дзие ранг са по-опростени и по-кратки.   Изпитът се провежда от един проверяващ и е по-малко формален, така че условията за тестване намаляват тревожността на учениците. Целта на този етап е да насърчат учениците да започнат своето израстванев системата и да бъдат стимул за тях да подобрят своите умения и знания.

Дзие ранговете не са задължителни.  Учениците могат да изберат да бъдат изпитвани директно за Дуан ранг  1. Учениците, които влизат в Дзие ранговете, трябва да ги завършат, преди да напредват към класическите рангове.

 

Дуан рангове

Дуан ранговете представляват нива на постижение, които показват прогресията на студента през стандартната учебна програма на традиционното обучение на Ян фамилен стил Тай Чи. Тези изпити са по-сложни и са подробно описани в наръчниците за съдиите и за ранговете.

Има девет Дуан ранга, които могат да бъдат присъдени. По-долу са изброени факторите, които се разглеждат, когато се присъждат тези звания:

 • Продължителността на времето, прекарано в практикуването на Тай Чи;
 • Нивото на постигнати умения;
 • Познаване на историята и теорията на Тай Чи
 • Кредити, спечелени чрез учителска академия на Тай Чи Цюан Асоциацията;
 • Постижения в областта на научните изследвания;
 • Степента, в която се спазва Моралният кодекс на бойните изкуства;
 • Приноса към растежа и развитието на традиционния Ян фамилен стил Тай Чи.

 

Нивата и имената на Дуан ранговете са както следва:

 • Начални рангове: първи (меден орел), втори (сребърен орел), трети (златен орел)
 • Средни рангове: четвърти (меден тигър), пети (сребърен тигър), шести (златен тигър)
 • Високи рангове: седми (меден дракон), осми (сребърен дракон), девети (златен дракон)

 

 

Спецификации за всеки ранг

 

Начални рангове

 Началните рангове от 1 до 3 не изискват изпити за умения в бутащи ръце.

 

Меден орел (първи ранг)

 • Да е изучавал традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на най-малко една година или спечелени 110 академични кредити;
 • Да е постигнал резултат от поне 7,5 точки в изпита за традиционната форма на "Ян фамилен стил Тай Чи";
 • Да е постигнал е резултат от поне 60 точки в писмен тест за история и теория на ранга 1;
 • Придържа се към семейния морал и правилата на Ян фамилия.

 

Сребърен орел (втори ранг)

 • Да е изучавал традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на най-малко една година след постигане на ранг 1 или спечелени 165 академични кредити;
 • Да е постигнал резултат от поне 8 точки в теста на традиционната форма на "Ян фамилен стил Тай Чи";
 • Да е постигнал резултат от най-малко 65 точки в писмения тест за история и теория за ранг 2; и
 • Придържа се към семейния морал и правилата на Ян фамилия.

 

Златен орел (трети ранг)

 • Да е изучавал традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на поне една година след достигане на ранг 2 или спечелени 220 академични кредити;
 • Да е постигнал резултат от поне 8.3 точки в изпита за традиционната форма на "Ян фамилен стил Тай Чи";
 • Да е постигнал резултат от най-малко 8,0 в изпита за форма с меч или сабя;
 • Да е постигнал резултат от поне 70 точки в писмения тест за история и теория за ранг 3; и
 • Придържа се към семейния морал и правилата на Ян фамилия.

 

Средни рангове

 

Меден тигър (четвърти ранг)

 • Да е изучавал традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на най-малко две години след постигане на ранг 3 или спечелени 330 академични кредити;
 • Да е постигнал комбиниран резултат от най-малко 25,8 точки (и няма резултат под 8,3) в изпитите на традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в ръчна форма, формата за меч и форма за сабя;
 • Д а епостигнал резултат от поне 75 точки в писмен тест за история и теория на четвърто ниво;
 • Задоволително изпълнение на изискванията за умения за бутащи ръце за четвърти ранг; И
 • Придържа се към семейния морал и правилата на Ян фамилия.

 

Сребърен Тигър (пети ранг)

 • Да е изучавал традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на най-малко две години след постигане на ранг 4 или има спечелени 440 академични кредити;
 • Да е постигнал комбинирана оценка най-малко 26,4 точки (и няма резултат под 8,3) в тестовете на традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в ръчна форма, формата за меч и форма за сабя;
 • Да е постигнал резултат от най-малко 80 точки в писмен тест за история и теория на пето ниво;
 • Задоволително изпълнение на изискванията за умения в бутащи ръце за пето ниво; и
 • Придържа се към семейния морал и правилата на Ян фамилия.

 

Златен Тигър (шести ранг)

 • Да е изучавал традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на най-малко две години след постигане на ранг 5 или има спечелени 550 академични кредити;
 • Да е постигнал комбинирана оценка най-малко 27 точки (и няма резултат под 8,3) в тестовете на традиционен Ян фамилен стил Тай Чи в ръчна форма, формата за меч и форма за сабя;
 • Да е постигнал резултат от най-малко 85 точки в писмен тест за история и теория на шесто ниво;
 • Задоволително изпълнение на изискванията за умения в бутащи ръце за шесто ниво; и
 • Придържа се към семейния морал и правилата на Ян фамилия.

 

Високи рангове

 

Меден Дракон (седми ранг)

 • Практикуващ и учител на Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на най-малко 6 години след постигане на ранг 6;
 • Постигнал е високо ниво на успех, влияние или признание, в работата, научните изследвания, и писане или публикуване в теорията на бойните изкуства; И
 • Имате високо ниво на бойни добродетели * *

 

Сребърен Дракон (осми ранг)

 • Практикуващ и учител на Ян фамилен стил Тай Чи в продължение на най-малко 5 години след постигане на ранг 7;
 • Постигнал е високо ниво на успех, влияние или признание, в работата, научните изследвания, и писането или публикуването на теория на бойните изкуства, допринесъл значително за развитието на традиционния Ян фамилен стил Тай Чи, и които имат високо ниво на бойни умения; И
 • Има високо ниво на бойни добродетели * *.

 

Златен Дракон (девети ранг)

 • Достигнато ниво 8;
 • Постигнал е високо ниво на успех и има значително влияние чрез работа, изследвания, и писане или публикуване в теорията на бойните изкуства;
 • Допринесъл е значително за развитието на традиционен Ян фамилен стил Тай Чи;
 • Постигнал е голямо влияние в Тай Чи; и
 • Има високо ниво на бойни добродетели * *.

 

Методи на изпитване

Методите за изпитване включват състезания и стандартизирани изпити за класиране. Тези, които уважават военния кодекс, обичат бойните изкуства, имат определено ниво на бойни способности и разбиране на теорията могат да поискат тесъване за ранг. Само комисии за класиране, на които са били дадени права за провеждането им от Международната Ян фамилен стил Тай Чи Цюан асоциация могат да организират изпити за рангове. Съдиите за рейтинговата комисия трябва да бъдат избирани от секретариата на съдиите и да отговарят на квалификациите, описани в наръчника за съдии и класации.

 

Състезания

Конкурсите, организирани или спонсорирани от Ян фамилия Тай Чи, могат да бъдат използвани по такъв начин, че резултатите от изпълненията да могат да се приложат към нивата на класиране. При класирането на кандидатите може да се наложи да преминат и тези компоненти за класиране, които не са включени в конкурса, за да изпълнят изискванията за съответния ранг.

 

Стандартизирани изпити по класиране

Стандартизираните изпити за класиране на Асоциацията, както е описано в ръководството за съдиите и класиране, са най-често използваният метод за влизане и напредък на членовете чрез системата за класиране. Няма ограничение за броя събития на класирането, които центърът или спонсорът могат да държат през годината. За всяко събитие в класирането трябва да се подаде отделно заявление, което да бъде одобрено от съдиите и отдела по класиране.

 

Компоненти на стандартен изпит за ранг

Стандартните изпити за класиране се състоят от три компонента:

 • писмен тест на историята и теорията;
 • практически изпит на изискваните за съответния ранг форми; и
 • практическо изпитване на уменията за бутащи ръце за средните рангове.