ТайДзи - динамика и обучение - 16 май 2010На 16 май в Пловдив се проведе еднодневен интензивен семинар за обучение на инструкторите на Ян стил ТайДзи асоциацията - България.

Присъства инструкторът на Бургас, помощник инструктора от Стара Загора и Пловдив.

Темата бе - генериране на сила от кръста в ТайДзи, разпределяне на Пън енергията в цялото тяло, създаване на „слушаща” и „прилепваща” сила, както и приложения на формата в динамично ТуиШоу.

Методически подредено бе разгледана тренировката в различните нива на обучение, целите, които трябва да се постигнат, както и различните методи, които трябва да се използват при преподаване.
Втората част на семинара бе по-динамична, което даде нови измерения в усещанията на инструкторите. Някои от принципите бяха „тествани” в стрес, динамика и сила, което доведе до важни бележки и бъдещи идеи за лична тренировка на всеки инструктор.