ТайДзи Ян стил семинар в Бургас - 24.10.2010На 24.10.2010 в Бургас се проведе семинар по Ян стил на Тайдзицюан на тема Туйшоу (Бутащи ръце) и бойни приложения в Ян стил Тайдзицюан.
Изненада бе и новата зала на клуба по ТайДзи, която се намира на центъра, прекрасно оборудвана и удобна за практикуване на ТайДзи.

Семинарът бе организиран от Шъфу Георги Тодоров - инструктор за Бургас и Варна на Ян Стил Тайдзицюан Асоциация-България. Водещ на семинара бе Шъфу Станислав Багалев, който показа динамичен подход при практикуването на вече познати концепции в Туйшоу.
След демонстрация на формата, участниците обобщиха теоретично основните концепции и принципи, ръководещи практиката на ТайДзи, както и тяхното разбиране за тях. Тези основни принципи и тяхното практикуване би и темата на семинара, проведен в Бургас.


В първата част на семинара практикуващите усвоиха техники за поемане, отвеждане и контролиране на противникова атака, използвайки и тялото си, а не само с ръце както стандартно се практикува Туйшоу. Тези упражнения показаха колко е важно да сме гъвкави и да имаме пълен контрол върху тялото и какво предимство е, а в отделни случаи и необходимост да можем да движим отделните стави в пълен синхрон.

След почивката, техниките станаха по-сложни, като участниците в семинара трябваше да неутрализират бутания с две ръце едновременно. Това затрудни повечето хора в залата, но след многократни повторения, новите техники бяха усвоени.
Семинарът приключи с обща снимка и повишено желание от участниците за практикуване на научените уроци.