4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив


04-06.09.2010 - International Yang Taichi Seminar in Bulgaria, Plovdiv

 

4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 01
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 02
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 03
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 04
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 05
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 06
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 07
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 08
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 09
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 10
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 11
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 12
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 13
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 14
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 15
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 16
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 17
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 18
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 19
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 20
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 21
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 22
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 23
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 24
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 25
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 26
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 27
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 28
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 29
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 30
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 31
4,5 и 6 септември 2010 - Международен Ян ТайДзи семинар в Пловдив - 32
Start slideshow