Желанието

Желанието

Често желанието убива Това сме го чували, но какво е желанието? Нещо, което се прокрадва вътре в нас и става двигател на нашите действия, обзема нашите мисли, става вътрешна сила на всичките ни стремежи и проекции. Понякога и желанието да помогнеш убива. Желанието да дадеш много любов, понякога се превръща в пагубна идея да контролираш…