Грандмайстор Ян Джъндуо

Ян Лучан, познат също като Ян Фукуи (1799-1872) е роден в Гуанпин. Той е влиятелен учител по Тайдзицюан в Китай през втората половина на 19 век, известен като създателят на Ян стил Тайдзицюан.
Според няколко източника Ян Лучан за пръв път изучава Тайдзицюан при фамилия Чън от Чън Чансин през 1820 година. В последствие той получава разрешение от учителя си да отиде в столицата Пекин и да обучава собствени ученици.
През 1850 година Ян е нает от императорското семейство да им преподава Тайдзицюан, както и на няколко части от техните елитни Манджурски императорски телохранители в Забранения град в Пекин.

Това е началото на разпространяването на Тайдзицюан от фамилен стил от едно малко село в централен Китай до международен феномен. Поради влиянието му, а и поради броя на учителите, които той обучил, включително и наследниците му, Ян е пряко признат за основател на четири от петте Тайдзицюан фамилии (Ян, У /Дзиенцюен/, Сун, У /Хао Уейджън/ стилове).

Грандмайстор Ян Лучан предава своето изкуство на:
- Ян Ци, пъвият му син, който умира млад.
- Ян Банхоу (1837-1892), вторият му син, който доживява до зрялост. Той остава в Пекин като инструктор по бойни изкуства на китайското Императорско семейство.
- Ян Дзиенхоу (1893-1917), третия му син, който предава Тайдзи на синовете си Ян Шаохоу (1862-1930) и Ян Чънфу (1883-1936).
Ян Лучан е известен също като Ян „Непобедимия”.