Правила и условия - Yang Tai Chi

 

Плащания

Плащанията се обработват от трети лица – институции за електронни разплащания, за да предоставим най-доброто възможно обслужване на нашите клиенти и за да подсигурим запазването на поверителността на техните лични данни.

Нашите услуги и продукти се доставят до теб като файл за изтегляне (download). Инструкциите за изтегляне на файловете се изпращат чрез електронна поща, след като плащането е получено. Ако има допълнителни такси, то те са определени от институциите за електронни разплащания.

Допустимо използване

Ти се съгласяваш да използваш нашия сайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или забранява използването му от друг.

Забраненото поведение включва тормоз, причиняване на стрес или неудобство на всеки друг потребител, предаване на нецензурно или обидно съдържание, или нарушаване на нормалното протичане на диалога в рамките на нашия сайт.

Ти не трябва да използваш нашия сайт, за да изпращаш нежелани търговски съобщения. Ти не трябва да използваш съдържанието на нашия сайт за каквито и да било маркетингови цели без нашето изрично писмено съгласие.

Ограничен достъп до сайта

В бъдеще може да се наложи да ограничим достъпа до части от нашия сайт (или до целия сайт) и си запазваме всички права да направим това.

Ако в даден момент ние ти предоставим потребителско име и парола за достъп до твой профил, ти трябва да гарантираш, че потребителското ти име и парола са пазени в тайна.

Интелектуална собственост

Всички авторски права, търговски марки, патенти и други права на интелектуална собственост в и върху нашия сайт, както и цялото съдържание, са и остават собственост на yangtaichi-bg.com.

Използването на нашата търговска марка, съдържание и интелектуална собственост е забранено без изричното писмено съгласие на yangtaichi-bg.com.

Ти не можеш да:

  • публикуваш материали от нашия сайт без предварителното ни писмено съгласие
  • продаваш или даваш под наем материали от нашия сайт
  • възпроизвеждаш, дублираш, създаваш производни, копираш или използваш по друг начин материали от нашия сайт, за каквито и да било цели
  • разпространяваш всякакво съдържание от сайта 

Контакт с нас

Ако имаш каквито и да било въпроси относно информацията на тази страница, моля свържи се с нас.

  • Email: sifubagalev@gmail.com
  • Телефон : 0896 222165