Философия - Yang Tai Chi

Тай Чи Философия

Тай Чи и Китайската философия 中国哲学

Китайската философия е древна колкото Китай, а това е една от най-древните цивилизации на планетата.

Идеята за спазване на основните принципи, описани в древните философски трактати, е все още част от всяко едно действие на източния човек, дали това ще е калиграфия, поезия, музика, медицина, история, архитектура, управление, хранене и бойни изкуства.

Тук ще разкрием част от основните философски идеи и принципи, които използваме като теоретична структура за движенията в Тай Чи:

У Дзи 無極

У Дзи е символът на Безпределното, на безкрайното, на нещото, което съдържа в себе си и поражда времето, пространството, материята и нейните полюси. Безпределното е майка на всичко, идеята на цялостност и Безпределност, откъдето всичко извира и циклично се връща отново в У Дзи.

Затова и символът на У Дзи е Кръгът, рисуван често, като безкраен кръг, тоест отворен в единия си край.

ТайДзи 太極

ТайДзи е Великият Предел. Той се ражда от Безпределното, когато в него се поражда идеята за двете енергии – Ин – Ян, двата полюса на тъмната и светлата енергия и материя, времето и пространството се отделята и взаимосвързват с противоположностите.

ТайДзи е Единството, баланса на противоположностите, които съдържа.

ТайДзи използва идеята на Ин-Ян за единство и взаимосвързаност на противоположностите. Те не могат и не съществуват едно без друго, във всяка една противоположност има частица от другото, взаимопораждащ се цикъл на непрекъсната промяна.
Символът ТайДзи е изобразяван като кръг с точка или като кръг с Ин Ян в него.

Ба Гуа 八卦

Ба Гуа или осемте посоки и енергии доразвива идеята за взаимосвързаността.
Графично изобразено всичко започва с Ин и Ян, те се предстаят освен, като бял и черен полу-кръг, но и линеарно могат да бъдат представени като права и прекъсната черта.
На първи ред те са две черти – една Ин и една Ян.

На втори ред по две черти, двуграми - правата и прекъсната се развиват комбитанивно на 4 двойни черти – все силни, две слаби черти и по две с по една една силна Ян и една слаба Ин, както и по една слаба Ян и силна Ин. На на трети ред се образуват триграми – 8 триграми с по три черти, които отговарят на осемте посоки на света, но се свързват и с осемте основни идеи за енергия на ръцете в ТайДзи – Пън, Лю, Дзи, Ан, Цай, Чоу, Као, Лие.

Триграмите оразуват комбинативно 64 хексаграми, които описват света, енергията, потокът и промяната.
Важно е да се разгледа подробно и тяхното описание в книгата И Дзин – Книга на Промените.

У Син 五行

У Син е теорията на петте елемента – Земя (土 tǔ), Вода (水 shuǐ), Метал (金 jīn), Огън (火 huǒ), Дърво (木 mù). Това са първоелементите, които изгражат не само земята, но и всичко живо, даже и нашето тяло. Има поддърждащ и разрушаващ принцип на 5-те елемента.

В Тай Чи като бойно изкуство краката и стъпките отговарят на петте елемента.