Школи - Yang Tai Chi

Ян Тай Чи Център София

гр. София 1000
кв. Лозенец, ул. Неразделни №8
тел.: 0896 22 21 65

Ян Тай Чи Център Пловдив

гр. Пловдив 4000
ул. Райко Даскалов № 72, ет.3
тел.: 0896 222165